3D Flip Efekt

3D Lenticular Flip Efekt birden fazla resmin aynı poster üzerinde farklı bakış açılarına göre değişmesidir. Kısacası bir resimden başka bir resme hızlı geçiştir.3D Lenticular Flip Efekt en fazla 3 farklı resime kadar yapılabilmektedir.Ancak etki ve kalite bakımından 2 farklı imaj en fazla tercih edilen türüdür.

İnsanlar üzerindeki etkiyi öncesi ve sonrası imajları kullanarak fazlasıyla artırmaktadır. Bundan dolayı bilboard ve otobüs duraklarında en fazla tercih edilen efektlerin başında gelmektedir. Flip Efekte asıl amaç bütün resmin değişmesi yerine bir mesaj içerecek şekilde imajın belirli bir bölgesinde flip yapılması önerilerimiz arasındadır.