3D Lenticular Sözlük                    

2D’den 3D’ye Dönüştürme / 3D Layer Derinlik

Birden fazla layerin farklı açılardan birleştirilmesi sonucu oluşturulan ilizyon efektinin gözle algılanması sonucu oluşan üç boyutlu teknik.

Prova Baskısı

Prova Baskısı konspeti yaratılan bir tasarımın baskı işlemini gerçekleştirme olayıdır. Prova baskısında asıl amaç efektlerin nasıl hareket ettiğini görme ve renk ayarlarının tamamlanmasıdır.

Animasyon

Birden fazla birbirini takip eden resimlerin bir araya getirilmesi ile oluşan efekttir. Kısa video clip olarakta adlandırabiliriz.

Band Sorunu

İstenmeyen türde çizgilerin oluşması ile oluşan kalıcı efekttir. Genelde lens yönündedir. Birden fazla çözüm yolu vardır.

Binocular / Binocular Disparity

Bu görüş açısı sayesinde insanlar dünyayı 3 boyutlu şekilde algılayabilmektedir.

Tabla Band Sorunu

İstenmeyen dikey ve yatay çizgiler sonucu oluşan efektlerdir. Genelde baskı makinesi sorunları yüzünden oluşur.

Lense Direk Baskı

Lenticular Lens üzerine direk baskı yapılabilmesidir. Genelde offsette sıklıkça kullanılan method lense direk baskıdır.

DPI

Her bir inç başına düşen nokta sayısıdır.

Boşlukları Doldurmak

Tasarımı tamamlanmış bir işte birden fazla resim kullanılmışsa ghosting efektini en aza indirmek için kullanılan bir yöntemdir.

Flip

Lenticular efekt çeşididir. En basit hali ile iki imajın bir poster içerisinde farklı açılardan görünmesini sağlaması ile oluşan efekttir. İmajlar birden fazla flip efekte sahip olabilmektedir.

Lens Ölçümü

Lensin kalınlığına verilen özel bir isimdir.

Ghosting

Belli bir noktadan bakıldığında birden fazla imajın aynı anda görünmesi ile oluşan bir sorundur. Birden fazla neden ghosting efekte sebep olabilmektedir.

Baskı imajı

Baskı yapılacak lense gore özel programlarla hazırlanan tasarımın son haline verilen isimdir.

Doğrusal Düzlem

3D bir imajda objelerin perspektif bakış açısına gore sıralanmasıdır.

İmaj ile Lens uyumu

Baskı esnasında uygulanan mürekkeplerin lens boşluklarını tam olarak doldurması gerekmektedir. En ufak bir titreme veya lenste esneme bu olayın gerçekleşmesini engelleyecektir.

Laminasyon

Baskı yapıldıktan sonra baskı yapılan materyalin lens ile birleştirilme işlemine denir. Bir çok kalite kaybı bu noktada yaşanır. 3D Adworks tarafından uygun görülmeyen bir ürün çeşididir.

Lens Sayısı

Her bir inçteki lens sayısına verilen isimdir.

Lenticular Lens

Transparan bir plastic olup üzerindeki küçük mercekler sayesinde üzerindeki imaja istenilen efektin verilmesini sağlayan materyaldir.

Lenticular

Lenticular özel bir baskı işlemi olup, düz bir plastic üzerinde derinlik, animasyon,flip gibi efektlerin görünebilirliğini sağlayan bir plastikten oluşur. Üzerindeki baskıya bir nevi decoder görevi üstlenir.

Lenticule(s)

Lenticular Lens üzerindeki tek merceklere verilen isimdir.

Morph

Lenticular efekti olup bir imajdan diğer bir imaja yavaş yavaş geçişi sağlamaktadır. Öncesi ve sonrası görüntüler için oldukça uygun bir efekttir.

Motion

Bir lenticular efekti olup arda arda hareket eden bir imajın görselleri alınarak tasarım yapılan bir efekttir. Animasyona benzemesi ile birlikte tam olarak animasyon efekt olarak anılmaz.

Parallax / Parallax Hareket

Parallax değişimde objelerin üç boyut düzenine göre hareket etmesidir. Bu hareket için bütün objelerin birbirleri ile uyumlu olmasının yanı sıra baskıyı ters yönde etkileyecek bir hareket olmamalıdır.

Pitch

Bir inçteki net lens sayısına pitch denir.

Mekanik Pitch

Kesin ve gerçek lensin fizikal pitchine verilen isimdir. ( Üretici tarafından verilen bir değer değildir) Her makineye gore farklılık gösterebilir bu yüzden ismi mekanik pitchtir.

Piksel

Piksel dijital bir imajdaki en küçük bileşen olarak adlandırabiliriz. Genellikle dikdörtgen veya kare ile temsil edilir.Bu küçük parçada renk opastiği renk bilgileri gibi önemli bilgiler yer almaktadır. Piksellerin bir araya gelmesi ile imajlar oluşur.

PPI

Her bir inçteki piksel sayısına verilen isimdir.

Numune Baskısı

Bu deneme, baskı firması tarafından yapılır. Bu denemelerde baskı makinesi sistemi ve renk kalibrasyonları ayarlanır.

Yarıçap

Lensin yaptığı açıdaki yarıçap ölçüsüne verilen isimdir.

İçerik kırma

Gelen ışıkların odak noktalarının ayarlanmasıdır.

Kayıt Etme

Hizalama veya yerleştirme olarakta geçer.

Çözünürlük

İmajın kağıt,bilgisayar ekranı,bandda veya herhangi bir medyadaki keskinliğine çözünürlük denir. DPI ve baskıya göre: En yüksek resolution değerinde en kaliteli ve detaylı baskılar alabilirsiniz.

Rip açısı

Halftone screening baskı türünde istenmeyen moire desenler için kullanılır. Oldukça profesyonel bir konu olup baskı konusunda screening teknoloji olarak adlandırılır.

Slicing

Bakınız: Baskı imajı

Eşleşme

Genellikle flip efektte görülen bu sıkıntı temiz bir flip efektten ziyade iki imaj birbiri ile eşleşmiş gibi görünür.

Kalınlık

Bakınız: Gauge

Görünür Resimler

3D görüntü verebilmek için birbirine benzeyen imajların hafifçe farklı olma durumudur. Bu imajlar baskı dosyası haline getirildiğinde 3D ilizyon etkisi yapmaktadır.

Görünebilirlik Açısı

Yansıma için lens üretiminde özel olarak kullanılan açıya verilen isimdir. İmajların hızı bu üretimde belirlenir.

Zoom

Lenticular efekti olup öne doğru büyüme biçiminde hareket eden objelere verilen isimdir. Genelde arka backgrounddan öne doğru bir sıçrama şeklinde olur.